Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !  

Wijzer op weg naar het Kerstfeest

Couverture du livre « Wijzer op weg naar het Kerstfeest » de Andrea Van Hartingsveldt-Moree aux éditions Uitgeverij De Banier
  • Nombre de pages : (-)
  • Collection : (-)
  • Genre : (-)
  • Thème : Non attribué
  • Prix littéraire(s) : (-)
Résumé:

Di t gezinsdagboek is een goed hulpmiddel om als gezin bewust naar het kerst feest toe te leven. Het geeft vanaf de eer ste adventszondag tot en met nieuwjaarsdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte ui t leg daar van, een psalm om te zingen en gespreksv ragen. Elke adventsweek begint... Voir plus

Di t gezinsdagboek is een goed hulpmiddel om als gezin bewust naar het kerst feest toe te leven. Het geeft vanaf de eer ste adventszondag tot en met nieuwjaarsdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte ui t leg daar van, een psalm om te zingen en gespreksv ragen. Elke adventsweek begint me t een inleiding op he t weekthema. Daar bij worden sugges ties gegeven voor de ver werking van de s tof. Er is rekening gehouden met de verschillende leef tijden van kinderen. Door middel van de bijgevoegde ad vent skalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het kers tfeest komen. Door het samens tellen van een tijdbalk leren oudere k inderen de aankondigingen van Christus' geboor te in de juiste t ijd en omstandigheden plaatsen. Verder heeft elke week een kleurplaat of knu tselwerkje voor jongere kinderen. Zo betrek t di t dagboek alle gezinsleden bij de ad vents weken en is daarmee tegelijk een gezins-doe-boek. In deze serie volgen nog de delen: - Op weg naar het paas feest - Op weg naar het pinkster feest

Donner votre avis