Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !  

Wijzer op weg naar de wederkomst

Couverture du livre « Wijzer op weg naar de wederkomst » de Andrea Van Hartingsveldt-Moree aux éditions Uitgeverij De Banier
  • Nombre de pages : (-)
  • Collection : (-)
  • Genre : (-)
  • Thème : Non attribué
  • Prix littéraire(s) : (-)
Résumé:

He t leven staat in het lich t van de eeuw igheid. Vaak wor dt aangegeven dat het eeuwigheidsbesef aan het wegebben is. De Israëlie ten werden er jaarlijks in de zevende maand aan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. De drie feesten in deze maand - de Dag van het Bazuingek lank... Voir plus

He t leven staat in het lich t van de eeuw igheid. Vaak wor dt aangegeven dat het eeuwigheidsbesef aan het wegebben is. De Israëlie ten werden er jaarlijks in de zevende maand aan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. De drie feesten in deze maand - de Dag van het Bazuingek lank , de Grote Verzoendag en het Loof huttenfeest - stonden in dit perspectief. Deze oudtestamentische feesten bevatten ook een boodschap voor nu. Dit gezinsdagboek wil de leer z ame lessen van deze feesten ontdekken. Het geef t voor vijf weken een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte ui t leg daar van, een psalm om te zingen en gespreksvragen. Het kan op elk moment in het jaar gebruik t worden, maar gezien de betekenis van de feesten in de zevende maand heef t gebruik rond Dankdag of Nieuwjaar sdag de voorkeur. Elke week begint met een inleiding op het weekt hema , waarbij suggesties worden gegeven voor de verwer king van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de ver schillende leeftijden van k inderen. Di t dagboek , da t tegelijk een doeboek is, laat gezinsleden het verband zien tussen de feesten van he t Oude Tes tament en de ver vulling daar van in het Nieuwe Tes tament en bij de wederkoms t. In deze ser ie is eerder ver schenen: - Op weg naar het kerst feest - Op weg naar het paasfeest - Op weg naar he t pinksterfeest

Donner votre avis